X

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.

Klauzula Informacyjna

Administrator danych Qmedica Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 30/1u, 15-305 Białystok
Cele przetwarzania Objęcie umową opieki medycznej, świadczenie usług niemedycznych ( szczególności doboru okularów i soczewek kontaktowych)rozliczenia finansowe i windykacja, Obsługa reklamacyjna i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzania Obowiązek prawny / umowa opieki medycznej/nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie
Źródła danych i uzyskiwanie danych Podmiot, który zawarł umowę opieki medycznej (dotyczy umów medycyny pracy), osoba fizyczna, która zawarła umowę opieki medycznej i niemedycznej.
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Qmedica Sp.z o.o., ul Waszyngtona 30/1U 15-305 Białystok dostępne są w recepcji Centrum Qmedica.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Qmedica Sp.z o.o. ul. Waszyngtona 30/1U, 15-305 Białystok (dalej: my) Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
Listownie na adres: Qmedica Sp.z o.o. ul. Waszyngtona 30/1U, 15-305 Białystok

2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy Inspektora danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
Mecenas Przemysław Ślepowroński
iod@kancelariarp.pl
tel. 536282648

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
Objąć Cię umową opieki medycznej
Dostarczyć Ci usług niemedycznych polegających m.in. na doborze okularów i soczewek korekcyjnych
Dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Obsłużyć reklamacje jeśli wpłyną
Przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych
Archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa
Zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki)

4. Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język , data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych i niemedycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing, profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych
Podmiotom uprawnionym przepisami prawa
Podmiotom upoważnionym przez Ciebie

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach , kiedy przetwarzany Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
c. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania
f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych
Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.

telefon kontaktowy
85 679 51 01

Lista lekarzy

ALERGOLOGIA

 • dr n. med. Zagórecka Ewa alergolog dziecięcy / pediatra
 • dr n. med. Złotnik Irena alergolog dorośli / internista
 • dr n. med. Zielińska Agata Magdalena alergolog dziecięcy / pediatra
 • dr n. med. Kociniak Tomasz alergolog dorośli / internista

CHIRURGIA

 • prof. dr hab. n. med. Myśliwiec Piotr chirurg ogólny, chirurgia otyłości
 • dr n. med. Wojskowicz Piotr  chirurg ogólny
 • lek. med.   Hubar Grzegorz  chirurg ogólny / proktolog

CHOROBY WEWNĘTRZNE

 • lek. med.   Dziermańska Marta choroby wewnętrzne / diabetolog
 • dr n. med. Złotnik Irena choroby wewnętrzne / alergolog
 • lek. med.   Biełasiewicz – Konopka Edyta choroby wewnętrzne
 • lek. med.   Łuczaj Marek choroby wewnętrzne / medycyna rodzinna
 • dr n. med. Kociniak Tomasz choroby wewnętrzne / alergolog

DERMATOLOGIA

 • dr n. med. Dziużycka Małgorzata dermatolog dorośli / dermatolog dziecięcy 
 • dr n. med. Kozłowska Dorota – dermatolog dorośli / dermatolog dzieci
 • dr n. med. Joanna Bacharewicz  - Szczerbicka    dermatolog dorośli / dermatolog dzieci

DIABETOLOGIA

 • prof. dr hab. n. med. Bossowski Artur diabetolog dzieci / endokrynolog dorośli i dzieci
 • lek. med. Dziermańska Marta diabetolog dorośli / choroby wewnętrzne
DIETETYKA
 • mgr Anchimiuk Agnieszka
 • mgr Karpowicz Monika

ENDOKRYNOLOGIA

 • prof. dr hab. n. med. Bossowski Artur specjalista diabetologii - dzieci / endokrynologii - dorośli i dzieci
 • prof. dr hab. n. med. Myśliwiec Janusz specjalista endokrynologii / diabetologii / medycyny nuklearnej
 • lek. med. Bołtryk Anna specjalista endokrynologii / chorób wewnętrznych

GASTROENTEROLOGIA

 • dr n. med. Uścinowicz Mirosława  gastrolog dziecięcy
 • lek.  med.  Motkowska Marzena   gastrolog dorośli
 • dr n. med. Wiesław Jaroszewicz   gastrolog dorośli

GERIATRIA

 • prof. dr hab. n. med. Barbara Małgorzata Bień  -  specjalista geriatrii i chorób wewnętrznych

GINEKOLOGIA

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański  - specjalista położnictwa i ginekologii / endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz perinatologii
 • dr n. med. Mazurek Andrzej ginekolog położnik / USG
 • dr n. med. Nowak Artur ginekolog położnik / USG
 • lek. med.  Rećko Przemysław  specjalista połoznictwa i ginekologii / USG
 • lek. med.  Krysińska Anna specjalista położnictwa i ginekologii / USG
 • lek. med.  Kłubowicz Zbigniew  specjalista położnictwa i ginekologii / USG prenatalne

HEPATOLOGIA

 • prof. dr hab. n. med. Panasiuk Anatol  specjalista chorób zakaźnych / medycyny morskiej  i tropikalnej

KARDIOLOGIA

 • dr n. med. Hryniewicz Andrzej kardiolog dziecięcy / echo serca
 • dr n. med. Radziszewski Andrzej  kardiolog dorośli / echo serca
 • dr n. med. Bossowska Anna kardiolog dorośli / echo serca

LARYNGOLOGIA

 • lek. med.   Piotr Łupiński 
 • dr n. med.  Maciej Lachowicz
 • lek. med.   Katarzyna Krajewska

MEDYCYNA PRACY

 • lek.med. Filipczuk Elżbieta
 • lek.med. Mularczyk Maria
 • lek.med. Milewska Piktel Diana

MEDYCYNA RODZINNA

 • lek. med. Krupa Sławomir
 • lek. med. Czarnecka – Pytko Beata
 • lek. med. Wójcik Paulina
 • lek.med.  Jasonek Dariusz

NEUROLOGIA

 •  dr n. med. Pogorzelski Grzegorz neurolog /  specjalista rehabilitacji
 •  dr n. med. Zawadzka Aleksandra   neurolog - medycyna pracy
 •  dr n. med. Lebelt Agnieszka - neurolog / padaczka

OKULISTYKA

 • lek. med. Rakowski Grzegorz 
 • lek. med. Biedawska – Sosińska Joanna

ORTOPEDIA
 • lek. med.   Adamczyk Edward ortopeda dorośli 
 • dr n. med. Wendorff Maciej ortopeda dziecięcy / usg stawu biodrowego u dzieci
 • lek. med.   Wojnar Andrzej ortopeda dorośli / ortopeda dziecięcy
 • dr n. med.  Mazurkiewicz Zbigniew ortopeda dorośli

PEDIATRIA

 • dr n. med. Zagórecka Ewa pediatra / alergolog dziecięcy
 • dr n. med. Zielińska Agata Magdalena pediatra / alergolog dziecięcy 
PSYCHIATRIA
 • dr n. med. Kirejczyk Dorota psychiatra  dorośli

PSYCHOLOGIA

 • mgr Anna Kamińska – psycholog terapeuta / psychodietetyk / konsultacje psychologiczne dla pacjentów przed i po operacjach chirurgicznego leczenia otyłości

REHABILITACJA

 • dr n. med. Pogorzelski Grzegorz specjalista rehabilitacji / neurolog
 • mgr Lach Katarzyna – fizjoterapeuta

ULTRASONOGRAFIA (USG)

 • dr n.med. Owczarczyk-Skoczyńska Marzanna - USG dorośli / USG dzieci 
 • lek. med.  Wendorff Maciej  ortopeda dziecięcy - USG stawu biodrowego dzieci
 • lek. med.  Borowska – Matwiejczuk Katarzyna -  USG piersi

 UROLOGIA

 • dr n. med. Nazarkiewicz Andrzej         urolog dorośli