X

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.

Klauzula Informacyjna

Administrator danych Qmedica Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 30/1u, 15-305 Białystok
Cele przetwarzania Objęcie umową opieki medycznej, świadczenie usług niemedycznych ( szczególności doboru okularów i soczewek kontaktowych)rozliczenia finansowe i windykacja, Obsługa reklamacyjna i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzania Obowiązek prawny / umowa opieki medycznej/nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie
Źródła danych i uzyskiwanie danych Podmiot, który zawarł umowę opieki medycznej (dotyczy umów medycyny pracy), osoba fizyczna, która zawarła umowę opieki medycznej i niemedycznej.
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Qmedica Sp.z o.o., ul Waszyngtona 30/1U 15-305 Białystok dostępne są w recepcji Centrum Qmedica.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Qmedica Sp.z o.o. ul. Waszyngtona 30/1U, 15-305 Białystok (dalej: my) Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
Listownie na adres: Qmedica Sp.z o.o. ul. Waszyngtona 30/1U, 15-305 Białystok

2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy Inspektora danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
Mecenas Przemysław Ślepowroński
iod@kancelariarp.pl
tel. 536282648

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
Objąć Cię umową opieki medycznej
Dostarczyć Ci usług niemedycznych polegających m.in. na doborze okularów i soczewek korekcyjnych
Dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Obsłużyć reklamacje jeśli wpłyną
Przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych
Archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa
Zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki)

4. Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język , data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych i niemedycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing, profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych
Podmiotom uprawnionym przepisami prawa
Podmiotom upoważnionym przez Ciebie

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach , kiedy przetwarzany Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
c. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania
f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych
Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.

telefon kontaktowy
85 679 51 01

Diagnostyka laboratoryjna

Mikrobiologia

Badania bakteriologiczne

 • Wymaz z gardła (bad. bakter.)
 • Wymaz z nosa (bad. bakter.)
 • Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.)
 • Wymaz z jamy ustnej  (bad. bakter.)
 • Wymaz z języka (bad. bakter.)
 • Wymaz z dziąseł (bad. bakter.)
 • Wymaz z zębodołu (bad. bakter.)
 • Wymaz z zębodołu beztlenowo (bad. bakter.)
 • Wymaz z migdałków (bad. bakter.)
 • Wymaz z krtani (bad. bakter.)
 • Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)
 • Wymaz z ucha lewego  (bad. bakter.)
 • Wymaz z ucha - noworodki (bad. bakter.)
 • Wymaz z ucha beztlenowo  (bad. bakter.)
 • Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)
 • Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)
 • Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.)
 • Wymaz z pępka (bad. bakter.)
 • Wymaz z rany (bad. bakter.)
 • Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter)
 • Wymaz z czyraków (bad. bakter.)
 • Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.)
 • Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad. bakter.)
 • Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.)
 • Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.)
 • Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.)
 • Posiew z ropnia (bad. bakter)
 • Posiew z odleżyny (bad. bakter.)
 • Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.)
 • Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.)
 • Wymaz spod napletka (bad. bakter.)
 • Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.)
 • Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.)
 • Wymaz z pochwy (bad. bakter.)
 • Wymaz z pochwy beztlenowy (bad. bakter.)
 • Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.)
 • Wymaz z prącia (bad. bakter.)
 • Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.)
 • Wymaz z odbytu (bad. bakter.)
 • Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo(bad. bakter.)
 • Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.)
 • Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.)
 • Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)
 • Mocz posiew (bad. bakter.)
 • Kał - posiew (bad.bakter.)
 • Plwocina posiew (bad. bakter.)
 • Nasienie posiew(bad. bakter.)
 • Nasienie posiew beztlenowy(bad. bakter.)
 • Krew posiew tlenowy (bad. bakter.)
 • Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.)
 • Ropa posiew tlenowy (bad. bakter.)
 • Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.)
 • Inny materiał posiew (bad. bakter.)
 • Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)
 • RSV (Respiratory syntical virus), antygen 
 • Wymaz z gardła w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met. immunofluorescencji
 • Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met. immunofluorescencji
 • Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) 
 • Posiew kału w kierunku Salmonella 1 oznaczeni
 • Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli
 • Posiew kału w kierunku enterokrwotocznej Escherichia coli (O157)
 • Posiew kału w kierunku Campylobacter
 • Campylobacter antygen w kale
 • Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes (min 7 dni po zakończeniu antybiotykoterapii)
 • Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae
 • Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica*
 • Posiew w kierunku Propionibacterium acnes ( wymaz z trądziku)
 • Clostridium difficile, toksyna A/B w kale
 • Clostridium difficile,antygen GDH i toksyna A/B w kale
 • Clostridium difficile,antygen GDH
 • Clostridium difficille- toksyna B, toksyna binarna, obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR - specj zlecenie+ świadoma zgoda
 • Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.
 • Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.
 • Wymaz  z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)
 • Wymaz  z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)
 • Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria Gonorrhoeae(GNC)
 • Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.)
 • Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)
 • Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)
 • Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)
 • Wymaz z pochwy na obecność plemników – preparat
 • Posiew w kierunku Mycobacterium tuberculosis – met. konwencjonalna (Gruźlica) (bad. bakter.) + specjalne skierowanie BK
 • Posiew płynów w kierunku Mycobacterium tuberculosis – met. automatyczna (Gruźlica) (bad. bakter.) + specjalne skierowanie BK
 • Lekowrażliwość podstawowa (Gruźlica) (bad. bakter.) + specjalne skierowanie BK
 • Lekowrażliwość rozszerzona (Gruźlica) (bad. bakter.)+ specjalne skierowanie BK
 • Wymaz z odbytu w kierunku VRE
 • Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną
 • Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną
 • Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew)
 • Badanie jałowości materiałów z 23% vat
 • Biocenoza pochwy
 

Badania mykologiczne - grzyby drożdżopodobne.

 • Wymaz z gardła (bad. mykol.)
 • Wymaz z nosa (bad. mykol.)
 • Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.)
 • Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.)
 • Wymaz z języka (bad. mykol.)
 • Wymaz z dziąseł (bad. mykol.)
 • Wymaz z zębodołu (bad. mykol.)
 • Wymaz z migdałków (bad. mykol.)
 • Wymaz z krtani (bad. mykol.)
 • Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.)
 • Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.)
 • Seton z ucha prawego (bad. mykol.)
 • Seton z ucha lewego (bad. mykol.)
 • Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)
 • Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)
 • Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.)
 • Wymaz z pępka (bad. mykol.)
 • Wymaz z rany (bad. mykol.)
 • Wymaz z czyraków (bad. mykol.)
 • Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)
 • Wymaz z ropnia (bad. mykol.)
 • Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)
 • Wymaz ze skóry (bad. mykol.)
 • Wymaz z pachwiny (bad. mykol.)
 • Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.)
 • Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)
 • Wymaz spod napletka (bad. mykol.)
 • Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.)
 • Wymaz z przedsionka pochwy (bad. mykol.)
 • Wymaz z pochwy (bad. mykol.)
 • Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)
 • Wymaz z prącia (bad. mykol.)
 • Mocz posiew (bad. mykol.)
 • Kał posiew (bad. mykol.)
 • Plwocina posiew (bad. mykol.)
 • Nasienie (bad. mykol.)
 • Żółć (bad. mykol.)
 • Krew posiew tlenowy (bad. mykol.)
 • Ropa posiew tlenowy (bad. mykol.)
 • Seton z ucha prawego (bad. mykol.)
 • Seton z ucha lewego (bad. mykol.)

Badania mykologiczne - dermatofity

 • Malassezia futur (opisane pojemniki strylne: imię, nazwisko, pesel data i godzina pobrania)
 • Paznokcie rąk (bad. mykol.) (opisane pojemniki strylne: imię, nazwisko, pesel data i godzina pobrania)
 • Paznokcie stóp (bad. mykol.) (opisane pojemniki strylne: imię, nazwisko, pesel data i godzina pobrania)
 • Naskórek dłoni (bad. mykol.) (opisane pojemniki strylne: imię, nazwisko, pesel data i godzina pobrania)
 • Naskórek stóp (bad. mykol.) (opisane pojemniki strylne: imię, nazwisko, pesel data i godzina pobrania)
 • Skóra gładka (bad. mykol.) (opisane pojemniki strylne: imię, nazwisko, pesel data i godzina pobrania)
 • Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) (opisane pojemniki strylne: imię, nazwisko, pesel data i godzina pobrania)
 • Włosy (bad. mykol.) (opisane pojemniki strylne: imię, nazwisko, pesel data i godzina pobrania)
 • Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych (bad. mykol.) (opisane pojemniki strylne: imię, nazwisko, pesel data i godzina pobrania)
 • Nużyca, demodekoza (opisane pojemniki strylne: imię, nazwisko, pesel data i godzina pobrania)